proem

כל התמיכה להרחבת המשפחה

פינת עיון

  

תמונות מרגעים עשירים, מאושרים ועוצמתיים בחדרי לידה

כל אישה ואישה יודעת ללדת ונולדה ללידה..

אותן נשים הרות שהאמינו לי...., 

ובעיקר בעצמן וביכולתן האנדוגניות הפסיכו-פיזיולוגית

זכו להגשמה עצמית בלידה טבעית בחווייה בריאה, מרגשת, מדהימה ומעצימה !


באלבום זה יופיעו רק תמונות שקיבלו אישור והרשאה מצד היולדות עצמן ובני זוגן אשר הביעו את הסכמתם להופיע בדף האתר PROEM
 

נייד: 054-6900665 | דוא"ל: ornityagil@gmail.com | כתובת: ישפה 4 באר יעקב